ĐƯỜNG RA TRẬN MÙA NÀY ĐẸP LẮM

*

* Ví dụ: "Con đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* Chúng tôi khuyến khích gõ thương hiệu bài hát không vết hoặc viết tắt của thương hiệu bài hát: Ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" nhằm kết quả tìm được buổi tối ưu tuyệt nhất.

Bạn đang xem: Đường ra trận mùa này đẹp lắm

* Bấm vào nút TRÌNH CHIẾU để xem toàn screen (chỉ tất cả bên trên sản phẩm tính).


Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, Hai đứa ở nhị đầu xa thoáy, Đường ra trận mùa này đẹp nhất lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây...

<ĐK: > Trường Sơn Tây anh đi, thương thơm em, thương thơm em, Bên ấy mưa nhiều, tuyến đường mà lại gánh gạo, Muỗi cất cánh rừng già mang lại nhiều năm mà lại ống tay áo, Hết rau củ rồi em gồm đem măng không?...

Còn em thương thơm mặt Tây anh ngày đông, Nước khe cạn bướm cất cánh lèn đá, Biết lòng anh say miền khu đất lạ, Là vững chắc em lo đường chắn bom thù...

Anh lên xe ttránh đổ cơn mưa, Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ, Em xuống núi nắng nóng về rực rỡ, Cái nhành lá gạt nỗi riêng bốn...

Từ bên em chuyển sang mặt nơi anh, Những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến đường, Nlỗi tình cảm nối lời rất nhiều, Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn...

== DẠO NHẠC ==

Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, Hai người ở nhị đầu xa thoáy, Đường ra trận mùa này rất đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây...

<ĐK: > Trường Sơn Tây anh đi, thương em, thương em, Bên ấy mưa nhiều, tuyến đường mà gánh gạo, Muỗi cất cánh rừng già mang đến lâu năm cơ mà tay áo, Hết rau rồi em tất cả rước măng không?...

Còn em tmùi hương bên Tây anh mùa đông, Nước khe cạn bướm cất cánh lèn đá, Biết lòng anh say miền khu đất kỳ lạ, Là chắc em lo con đường chắn bom thù...

Anh lên xe cộ trời đổ trận mưa, Cái gạt nước xua đi nỗi ghi nhớ, Em xuống núi nắng và nóng về tỏa nắng rực rỡ, Cái nhành cây gạt nỗi riêng rẽ bốn...

Từ mặt em chuyển thanh lịch mặt chỗ anh, Những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến, Nlỗi tình thân nối lời vô vàn, Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn...

* Từ mặt em chuyển sang bên chỗ anh, Những binh đoàn nối nhau ra tiền đường, Nhỏng tình thương nối lời vô tận, Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn...** Đông Trường Sơn nối... Tây Trường Sơn......

== HẾT BÀI ==


Cùng mắc võng bên trên rừng Trường Sơn, Hai người ở nhị đầu xa thoáy, Đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông ghi nhớ Trường Sơn Tây...

Xem thêm: Top 10 Khách Sạn Nằm Trên Đường Võ Nguyên Giáp Đà Nẵng, Khách Sạn 3 Sao Tại Đường Võ Nguyên Giáp Sơn Trà

<ĐK: > Trường Sơn Tây anh đi, thương em, tmùi hương em, Bên ấy mưa các, con đường nhưng mà gánh gạo, Muỗi cất cánh rừng già đến lâu năm nhưng ống tay áo, Hết rau xanh rồi em tất cả rước măng không?...

Còn em tmùi hương bên Tây anh mùa Đông, Nước khe cạn bướm cất cánh lèn đá, Biết lòng anh say miền đất lạ, Là dĩ nhiên em lo con đường chắn bom thù...

Anh lên xe cộ ttách đổ trận mưa, Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ, Em xuống núi nắng nóng về tỏa nắng, Cái nhành cây gạt nỗi riêng tư...

Từ bên em gửi lịch sự bên khu vực anh, Những binh đoàn nối nhau ra tiền đường, Nlỗi tình thân nối lời vô vàn, Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn...

== DẠO NHẠC ==

Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, Hai người ở nhị đầu xa thẳm, Đường ra trận mùa này đẹp mắt lắm, Trường Sơn Đông lưu giữ Trường Sơn Tây...

<ĐK: > Trường Sơn Tây anh đi, thương em, thương thơm em, Bên ấy mưa nhiều, tuyến đường mà lại gánh gạo, Muỗi bay rừng già mang đến nhiều năm nhưng tay áo, Hết rau củ rồi em gồm rước măng không?...

Còn em thương thơm mặt Tây anh mùa Đông, Nước khe cạn bướm bay lèn đá, Biết lòng anh say miền đất kỳ lạ, Là cứng cáp em lo đường chắn bom thù...

Anh lên xe pháo trời đổ cơn mưa, Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ, Em xuống núi nắng về rực rỡ tỏa nắng, Cái nhành lá gạt nỗi riêng rẽ bốn...

Từ bên em đưa sang bên khu vực anh, Những binh đoàn nối nhau ra chi phí tuyến đường, Như tình thương nối lời vô vàn, Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn...

* Từ mặt em đưa sang mặt khu vực anh, Những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến, Nhỏng tình cảm nối lời rất nhiều, Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn...

** Đông Trường Sơn nối... Tây.. Trường.. Sơn......

== HẾT BÀI ==


Cùng mắc võng bên trên rừng Trường Sơn,Hai đứa ở hai đầu xa thoắm,Đường ra trận mùa này đẹp mắt lắm,Trường Sơn Đông ghi nhớ Trường Sơn Tây...<ĐK: >Trường Sơn Tây anh đi, thương thơm em, tmùi hương em,Bên ấy mưa những, con phố mà lại gánh gạo,Muỗi cất cánh rừng già cho lâu năm mà lại tay áo,Hết rau củ rồi em gồm mang măng không?...Còn em thương thơm mặt Tây anh mùa đông,Nước khe cạn bướm bay lèn đá,Biết lòng anh say miền khu đất kỳ lạ,Là Chắn chắn em lo đường chắn bom thù...Anh lên xe cộ trời đổ trận mưa,Cái gạt nước xua đi nỗi ghi nhớ,Em xuống núi nắng về bùng cháy,Cái nhành cây gạt nỗi riêng biệt tư...Từ mặt em đưa sang bên khu vực anh,Những lữ đoàn nối nhau ra tiền tuyến đường,Nlỗi tình thương nối lời vô tận,Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn...