Chai lọ mỹ phẩm giá rẻ

CHAI LỌ BEAUTY COCO SHOPhường CHAI LỌ CHIẾT MỸ PHẨM SỈ VÀ LẺ GIÁ RẺ. CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CHAI NHỰA, HŨ NHỰA, CHAI THỦY TINH, HŨ THỦY TINH, MASCARA, BI LĂN, CHAI CHIẾT NƯỚC HOA...


Bạn đang xem: Chai lọ mỹ phẩm giá rẻ

*

*

H�� nh���a PET n���p nh��m 100ml Gi�� 11.000�� H�� nh���a PET 100ml n���p nh��m chi���t m��� ph���m thi���t k��� lịch sự tr���ng, an to��n khi s��� d���ng, th��ch h���p ����̣ng các lo���i m��� ph��̉m dạng kem, b��̣t, gel, m���t n���...H�� nh���a PET n���p nh��m th��ch h���p ����� �����ng c��c lo���i kem tr���n, mask, kem, tinh ch���t,… m��� ph���m d���ng s���t ho���c kh�� M�� T���: Ch���t li���u: nh���a PET M��u s���c: vào su���t. Th��� t��ch: 100ml N���p nh��m b���c, c�� n���p l��t b���ng…


*

H�� nh���a PET n���p nh��m 100ml Gi�� 11.000�� H�� nh���a PET 100ml n���p nh��m chi���t m��� ph���m thi���t k��� sang trọng tr���ng, an to��n Khi s��� d���ng, th��ch h���p ����̣ng các lo���i m��� ph��̉m dạng kem, b��̣t, gel, m���t n���...H�� nh���a PET n���p nh��m th��ch h���p ����� �����ng c��c lo���i kem tr���n, mask, kem, tinh ch���t,… m��� ph���m d���ng s���t ho���c kh�� M�� T���: Ch���t li���u: nh���a PET M��u s���c: vào su���t. Th��� t��ch: 100ml N���p nh��m b���c, c�� n���p l��t b���ng…H�� nh���a PET n���p nh��m 50ml Gi�� 9.000�� H�� nh���a PET 50ml n���p nh��m chi���t m��� ph���m thi���t k��� sang tr���ng, an to��n lúc s��� d���ng, th��ch h���p ����̣ng các lo���i m��� ph��̉m dạng kem, b��̣t, gel, m���t n���...H�� nh���a PET n���p nh��m th��ch h���p ����� �����ng c��c lo���i kem tr���n, mask, kem, tinh ch���t,… m��� ph���m d���ng s���t ho���c kh�� M�� T���: Ch���t li���u: nh���a PET M��u s���c: trong su���t. N���p nh��m b���c, c�� n���p l��t b���ng nh���a b��n trong…


*

H�� nh���a PET n���p nh��m 50ml Gi�� 9.000�� H�� nh���a PET 50ml n���p nh��m chi���t m��� ph���m thi���t k��� sang tr���ng, an to��n Lúc s��� d���ng, th��ch h���p ����̣ng các lo���i m��� ph��̉m dạng kem, b��̣t, gel, m���t n���...H�� nh���a PET n���p nh��m th��ch h���p ����� �����ng c��c lo���i kem tr���n, mask, kem, tinh ch���t,… m��� ph���m d���ng s���t ho���c kh�� M�� T���: Ch���t li���u: nh���a PET M��u s���c: trong su���t. N���p nh��m b���c, c�� n���p l��t b���ng nh���a b��n trong…


CHAI BI L��N N���P B���C 10ML �����NG D���U D���A Gi�� 6.000�� Cnhị bi l��n 10ml th���y tinc dùng chi��́t các mỹ ph��̉m dạng lỏng (serum, tinh d��̀u, d���u d���a ...). Cnhì th���y tinch c�� �����u bi l��n tr��n, ch���c ch���n, r���t ti���n l���i ����� s��� d���ng đến n�����c hoa l��n, serum d�����ng m���t, m��i..... M�� T���: - Th��� t��ch: 10ml - Ch���t li���u: Th���y tinch xịt m���, n���p b���c. - �����u l��n c�� th��� th��o r���i d��� d��ng. - Cnhị bi l��n th���y tinh d��ng ch���a…


Xem thêm: Chuyên Sỉ Mỹ Phẩm Thái Lan Ở Đâu Giá Rẻ? Chuyên Cung Cấp Mỹ Phẩm Thái Lan Giá Sỉ

H�� nh���a n�� v��ng xinch x���n �����ng kem Gi�� 11.000�� H�� nh���a chi���t m��� ph���m n�� v��ng v���i thi���t k��� quý phái tr���ng th��ch h���p ����� �����ng c��c lo���i m��� ph���m nh�� son handmade, n�����c hoa kh��, kem, gel....(h�� �����ng �������c kho���ng 5g kem) Th��n h�� n�� v��ng l��m b���ng nh���a c�� nhi���u c���nh t��ng th��m ph���n tinch t���, v��� d��y, ����y bo tr��n. N���p m��� v��ng s��ng b��ng, �����nh n���p c�� chi���c n�� v��ng duy��n d��ng, n���p c�� r��ng v���n ch���c…


H�� nh���a vào 3ml �����ng kem Gi�� 3.000�� H�� nh���a vào 3ml n���p h���ng th��ch h���p �����ng m��� ph���m ��i du l���ch, chi���t m��� ph���m, chia sẻ m��� ph���m d���ng gel, b���t, kem... Ch���t li���u: nh���a vào, n���p h���ng, kh��ng c�� n���p l��t Th��� t��ch: 3ml K��ch th�����c: �������ng k��nh 3cm, v��� d��y 0.5centimet, th��n h�� 0.9centimet, n���p cao 0.7cm, �������ng k��nh ph���n trong n���p (ph���n d��n tem, nh��n) 2.4centimet, vi���n ngo��i d��y 0.3centimet. (h�� �����ng �������c kho���ng 3g kem)…


CHAI NH���A PET 100ML XANH L�� PHUN S����NG X���T ���N GI���T N���P. B���T L��� CHI���T M��� PH���M- Cliông xã ngay ����� bi���t th��m đưa ra ti���t v��� : CHAI NH���A PET 100ML XANH L�� PHUN S����NG X���T ���N GI���T N���P B���T L��� CHI���T M��� PH���M t���i Cnhị l��� Beauty Coco


H�� Nh���a 100g �����ng Kem Gi�� R��� Gi�� 11.000�� H�� nh���a 100ml chi���t m��� ph���m (l��� kem body �����n ����y) v���i ki���u d��ng thanh lịch tr���ng, b���t m���t, r���t th��ch h���p chi���t m��� ph���m marketing nh�� kem body, gel, mu���i kho��ng, b��n kho��ng... V���i ch���t li���u nh���a an to��n mang đến s���c kh���e, h�� nh���a �����ng kem 100ml c��n ph�� h���p ����� �����ng c��c lo���i m��� ph���m handmade, d��nh mang đến c��c b���n n��� th��ch kh��o tay v�� mu���n c�� 1 s���n ph���m d�����ng…


H�� Nh���a 100g �����ng Kem Gi�� R��� Gi�� 11.000�� H�� nh���a 100ml chi���t m��� ph���m (l��� kem body �����n ����y) v���i ki���u d��ng sang trọng tr���ng, b���t m���t, r���t th��ch h���p chi���t m��� ph���m sale nh�� kem body, gel, mu���i kho��ng, b��n kho��ng... V���i ch���t li���u nh���a an to��n đến s���c kh���e, h�� nh���a �����ng kem 100ml c��n ph�� h���p ����� �����ng c��c lo���i m��� ph���m handmade, d��nh đến c��c b���n n��� th��ch kh��o tay v�� mu���n c�� 1 s���n ph���m d�����ng…


Chai Nh���a n���p b���t 150ml 200ml 250ml Gi�� 10.000�� Chai nh���a n���p b���t 150m 200ml 250ml �����ng n�����c r���a tay l��� chi���t m��� ph���m d��ng ����� �����ng c��c lo���i m��� ph���m (kem d�����ng, d���u x��, d���u d���a...) Ch���t li���u: Nh���a pet an to��n Khi s��� d���ng N���p nh���a, c�� r��ng v���n k��n, l��� c�� v��i kh��a, �������ng k��nh 3-5cm. K��ch th�����c: - Cnhị nh���a n���p b���t 150ml: th��n cao 12.6centimet, �������ng k��nh ����y 3.9cm. - Chai nh���a n���p b���t 200ml…


Chai Nh���a n���p b���t 150ml 200ml 250ml Gi�� 10.000�� Chai nh���a n���p b���t 150m 200ml 250ml �����ng n�����c r���a tay l��� chi���t m��� ph���m d��ng ����� �����ng c��c lo���i m��� ph���m (kem d�����ng, d���u x��, d���u d���a...) Ch���t li���u: Nh���a pet an to��n khi s��� d���ng N���p nh���a, c�� r��ng v���n k��n, l��� c�� v��i kh��a, �������ng k��nh 3-5centimet. K��ch th�����c: - Cnhị nh���a n���p b���t 150ml: th��n cao 12.6cm, �������ng k��nh ����y 3.9cm. - Cnhì nh���a n���p b���t 200ml…


H�� �����NG KEM BODY 200ML TR���NG V�� ��EN Gi�� 13.000�� H�� nh���a �����ng kem 200ml (h�� kem toàn thân �����n ����y) v���i ki���u d��ng thanh lịch tr���ng, b���t m���t, r���t th��ch h���p chi���t m��� ph���m sale nh�� kem body toàn thân, gel, mu���i kho��ng, b��n kho��ng... V���i ch���t li���u nh���a an to��n đến s���c kh���e v�� ch���ng bay h��i t���t, h�� nh���a chi���t m��� ph���m 200ml c��n ph�� h���p ����� �����ng c��c lo���i m��� ph���m handmade, d��nh mang đến c��c b���n n��� th��ch kh��o tay v��…


CHAI ���N X���T GI���T TH���Y TINH 100ML �����NG TINH D���U Gi�� 11.000�� Cnhị l��� thuỷ tinh ���n x���t gi���t 100ml dùng chi��́t các lo���i mỹ ph��̉m dạng lỏng (serum, tinch d��̀u, toner, n�����c hoa h���ng...). Chai l��� thuỷ tinc ���n x���t gi���t 100ml c�� l���p v��� d��y ch���c ch���n, �����u x���t ���n gi���t. Cnhị l��� thuỷ tinh ���n x���t gi���t 100ml r���t th��ch h���p chi���t m��� ph���m sale, �����c bi���t d��nh mang lại c��c t��n ����� l��m m��� ph���m handmade. Chai…


L��� X���T PHUN S����NG TH���Y TINH 50ML Gi�� 9.000�� Cnhị thuỷ tinc phun s����ng 50ml dùng chi��́t các lo���i mỹ ph��̉m dạng lỏng (serum, tinch d��̀u, toner, n�����c hoa h���ng...). Cnhị th���y tinc phun s����ng 50ml c�� l���p v��� d��y ch���c ch���n, �����u x���t s����ng r���t ��m, tia xịt �����u, nh���. Chai th���y tinc phun s����ng 50ml r���t th��ch h���p chi���t m��� ph���m marketing, �����c bi���t d��nh mang đến c��c t��n ����� l��m m��� ph���m handmade. Cnhị th���y tinc xịt s����ng…


L��� X���T PHUN S����NG TH���Y TINH 50ML Gi�� 9.000�� Cnhị thuỷ tinch phun s����ng 50ml dùng chi��́t các lo���i mỹ ph��̉m dạng lỏng (serum, tinc d��̀u, toner, n�����c hoa h���ng...). Cnhì th���y tinch xịt s����ng 50ml c�� l���p v��� d��y ch���c ch���n, �����u x���t s����ng r���t ��m, tia phun �����u, nh���. Chai th���y tinh xịt s����ng 50ml r���t th��ch h���p chi���t m��� ph���m marketing, �����c bi���t d��nh mang đến c��c t��n ����� l��m m��� ph���m handmade. Cnhì th���y tinc phun s����ng…